Beurzen & evenementen

BlackForxx Beschermende maatregelen om de coronapandemie in te dammen

Beste klanten en zakenpartners,

Als reactie op de actualiteit en om de gezondheid van onze medewerkers, klanten en zakenpartners te beschermen, hebben we ook beschermende maatregelen genomen. We vragen u vriendelijk deze maatregelen in acht te nemen:

- Hou je afstand. Houd een veiligheidsafstand van minstens 1,5 m aan.
- Houdt u zich aan de regel van de contactrestrictie en betreedt u bij voorkeur alleen ons bedrijfspand.
- Plicht tot het dragen van maskers. In ons bedrijf is er ook een verplichting om een mond- en neusbescherming te dragen. Ga niet zonder masker ons bedrijfspand binnen.
- Was uw handen grondig en regelmatig.
- Op dit moment werken we met gewijzigde werktijden en thuiskantoor voor uw contactpersonen. Er kunnen zich hier vertragingen voordoen. Stuur uw vragen gerust per mail naar info@blackforxx.de.

Wij vragen om uw begrip en wensen u en uw familie een goede gezondheid. 

Uw BlackForxx-team